• December 8, 2023

Öz’E Doğru…


Biz kendinden kendine seyre çıkmış iki yoldaş, iki sırdaş, iki yakın arkadaş.. ve aslında bunlardan da öte öncelerin öncesinden beri Ruh’umuzun tekamülünde hayatlar boyu birbirine el olmuş iki ruhsal kardeş..
Bir uykudaydık uyandık.. bu dünya içinde gerçek dünyayı aradık, maddeden manaya daldık ve sonra dengeyi anladık..
Geçtiğimiz, gördüğümüz ve devam ettiğimiz bu yolda tecrübelerimizi öğrendiklerimiz ve öğrenmeye devam ettiklerimizi yürürken yolumuzda heybemize kattıklarımızı paylaşmaktır niyetimiz..
Kim bilir el olur, dil olur, yol olur belki..
Kaybolmuş ve kendini arayan tüm ruhsal kardeşlerimiz için, kandilini yakacak vesile bekleyenler için, yalnız olduğunu sanan tüm yol arkadaşlarımız için bizler de artık sahadayız..
Aşk ile her daim…

Ben gelmedim dava için, benim işim sevgi için Dostun evi gönüllerdir.. Gönüller yapmaya geldim.. Yunus Emre✨